Sai-Baba-Ki-HD-Photos-of-Shirdi-removebg-preview

Sai Baba Dhoop Aarti- Sunset 5:30 pm Live feel Prayer Sai Aarti

Dhoop Aarti 1. Arati Saibaba Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava Aarti… Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan davi. Nija dola Sriranga. Dola Sriranga Aarti… Jaya mani jaisa bhava. Tayataisa anubhava Davisi dayaghana, Aisi tuzi he mava, tuzi he mava. Aarti… Tumace nama dhyata. Hare Sansruthivyatha Agadha Tava karani. Marga davisi anatha, davisi anatha. Aarti… Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara Avatirna zalase Svami Datta Digambara, Datta Digambara. Aarti… Athan Divasa Gurvari.Bhakta kariti vari. Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari. Aarti… Maza nijadravya theva, Thava carana-raja-seva Magane heci aata, Tumhan devadideva, devadideva. Aarti… Ichita Dina chatak Nirmala toya nijasukha Pajaven Madhava Ya Sambhala apuli bhaka, apuli bhaka. Aarti… 2. Siradi maze Pandharapura Siradi Maze Pandharapura. Sai Baba Ramavare. Baba Ramavara. Sai Ramavara. Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga. Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga. Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana Babansi vandana, Saisi vandana. Ganu mhane Baba Sai. Dhava pava mazi ai. Pava maze ai. Dhava pava mazi ai. 3. Ghalina lotangana Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama. Tvameva mata ca pita tvameva, Tvameva bandhusca sakha tvameva Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam mama, Deva Deva. Kayane Vaca manasendriyairva. Budhyatmanava prakriti svabhavat Karomi yadyatsakalam parasmai. Narayanayeti samarpayami. Acchutam keshavam ramanarayanam Krishnadamodaram vasudevam harim Sridharam Madhavam Gopikavallabham, Janakinayakam Ramacandran bhaje. 4. Namasmarana Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare (3 times) 5. Namaskarastaka Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te kase re namve Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha. Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri Sainatha. Vase jo sada davaya santa lila Dise ajnya lokanpari jo jananla Pari antari jnana kaivalyadata. Namaskara sastanga Sri Sainatha. Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha. Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala Mukhi ghala preme khara grasa ata. Namaskara sastanga Sri Sainatha. Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti Prayagadi tirthe padi namrahota. Namaskara sastanga Sri Sainatha. Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali citsavarupi milali Kari rasakrida save Krsnanatha. Namaskara sastanga Sri Sainatha. Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave Bhavi Mohaniraja ha tari aata. Namaskara sastanga Sri Sainatha. 6. Aisa yei Ba Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu. Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba Kasi Snana Japa, prathidivasi. Kohlapura bhiksesi Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi. Aisa yei ba Zoli lombatase vama kari. Trisula damaru-dhari Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari Aisa yei ba Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba Nagajata muguta sobhato matha. Aisa yei ba Tatpara tuzya ya he dhyani. Aksaya tyanche sadani Lakshmi vasakari dinarajani. Raksisi sankata varuni Aisa yei ba Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya Purnanandha sukhe hi kaya. Lavisi hariguna gaya. Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu. Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba Shirdi Sai Baba Mandir Live Aarti Shirdi Saibaba Aarti Saibaba Aartis

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *